Loga Teatermakarna Lundén AB

1994

Klassansvarig på Teaterstudion

15/8-9/12

Skådespelarelever på Kulturamas Teaterstudiolinje, m-fre

Stockholm

Seminarium och arbete runt kreativitet

28-30/11

Personal från Malmö barnomsorg

Malmö

Seminarium och arbete runt skådespeleri

10-11/10

Teaterlärare från Södra Storstockholms gymnasium

Stockholm

Verkstad i skådespeleri

15/9-1/12

Skådespelarelever på Kulturama, kvällskurs

Stockholm

Verkstad i kropp och rörelse

14/1-3/5

Sångelever på Kulturama

Stockholm

Röstverkstad

29/4

Hantverkspedagoger

Stockholm

Lärare på Teaterstudion

11/1-5/5

Skådespelarelever på Kulturamas Teaterstudiolinje

Stockholm

Klassansvarig på Teaterstudion

17/1-9/5

Skådespelarelever på Kulturamas Teaterstudio, 2 kv/vecka

Stockholm

Drama och musiklärare

våren 1994

Elever på särskolan

Solna