Loga Teatermakarna Lundén AB

1993

Drama och musiklärare

hösten 1993

Särskoleelever

Solna

Drama/teaterlärare

hösten 1993

Åsö Gymnasium

Stockholm

Verkstad i kropp och rörelse

14/1-7/12

Sångelever på Kulturama

Stockholm

Seminarium och workshop kring kreativitet och gruppdynamik

22/11

Socionomelever på Vårdhögskolan

Stockholm

Seminarium och workshop kring självkänsla och gruppdynamik

23-25/10

Malmö Omsorg

Malmö

Seminarium och workshop runt skådespeleri

11-12/10

Teaterlärare från Södra Storstockholms gymnasium

Stockholm

Drama/teaterlärare på Åsö Gymnasium

våren 1993

Stockholm

Drama och musiklärare

våren 1993

Särskoleelever

Solna

Verkstad i skådespeleri

11/3

Skådespelarelever vid Burträsk teaterlinje

Burträsk