- 1993

Sportlovskurs i fysisk teaterträning - 1991

Dramapedagoger från Vår Teater

Stockholm

Verkstad i fysk teaterträning - en vecka 1991

Elever vid dramapedagog- och skådespelarlinjen vid Edelviks folkhögskola

Burträsk

Dramalärare på Åsö Gymnasium - 1990-93

Stockholm

Dramapedagog på Vår Teater - 1985-92

Barn och ungdomsgrupper

Grupper med fysiskt och mentalt handikapp

Skådespelare i Forumteater

Stockholm

<1993

 >